Ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα έγινε για την αποκατάσταση του Λιμανιού της Ύδρας.

Μετά από πολλά χρόνια γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων, καταφέραμε σήμερα, να πάρουμε την έγκριση του έργου “Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο τον λιμένα της Ν. Ύδρας” πρ. 287.500 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

Ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης με ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών.

Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Ύδρας, μετά το υπόσκαφο που έχει δημιουργηθεί κάτω από την προκυμαία. Στόχος της Π.Ε. Νήσων και του Δήμου είναι να ολοκληρωθεί το έργο κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου όπου η χρήση του είναι σχετικά περιορισμένη.