Υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής ένα ακόμα έργο που αφορά στην βελτίωση των υποδομών των νησιών μας και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Συγκεκριμένα, ξεκινά αύριο η δημοπράτηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και παράλληλες οδικές εργασίες Νήσου Κυθήρων», με καταληκτική ημερομηνία την 13η Δεκεμβρίου 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.800.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή νέας γέφυρας στο Μάκρωνα σε αντικατάσταση της παλαιάς η οποία είναι ιδιαιτέρως στενή, χωρίς ορατότητα, δημιουργώντας εξαιρετικά σημαντικές δυσκολίες στην διέλευση κυρίως μεγάλων οχημάτων. Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει την ταυτόχρονη ασφαλή διέλευση δύο οχημάτων και θα βελτιωθούν σημαντικά στο σύνολο τους οι συνθήκες κυκλοφορίας και ιδιαίτερα η ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα, τόσο λόγω της υφιστάμενης χάραξης του γεφυριού (σχήματος S) όσο και λόγω της στενότητας του εύρους του, ενώ η συγκεκριμένη οδός ως ο κύριος δρόμος που οδηγεί στις τουριστικές περιοχές της Παλαιοπόλεως και του Αβλέμωνα, επιβαρύνεται πάρα πολύ τη θερινή περίοδο με αποτέλεσμα η αναγκαιότητα του έργου να είναι δεδομένη.

Η νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ζήτησε την ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειάρχη κ. Δούρου κατόπιν της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χατζηπέρου, που έθεσαν το συγκεκριμένο έργο ως μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας στα Κύθηρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε πως ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των επισκεπτών του Νησιού των Κυθήρων παίρνει σάρκα και οστά. Πρόκειται για ένα από τα προγραμματισμένα βήματα που γίνονται στο πλαίσιο των αναγκών για περισσότερο ασφαλείς μετακινήσεις που αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.