Η ΠΕ Νήσων Αττικής έχει δύσκολο ανάγλυφο και εκατοντάδες χιλιομέτρων ακτογραμμή, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα από διαβρώσεις εδαφών, καταπτώσεις βράχων κλπ. ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση. Για τον λόγο αυτό η Περιφέρεια Αττικής και η ΠΕ Νήσων έχουν προβλέψει στον προϋπολογισμό διάφορα ποσά που αφορούν σε έργα τόσο στα νησιά μας όσο και την Τροιζηνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, κατά την 37η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού 69.962,21 ευρώ και το συμπληρωματικό έργο με τίτλο:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ)» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατόπιν εισηγήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Παναγιώτη Χατζηπέρου.

Ειδικά για την Ύδρα, σκοπός της μελέτης είναι η αποτίμηση της γεωλογικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού του νησιού και η αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου συγκεκριμένα στις περιοχές «Καλά πηγάδια» και «Λαγουδέρα», όπου έχουν ήδη εκδηλωθεί φαινόμενα κατολισθήσεων και καταπτώσεων βράχων.

Όσον αφορά στα Κύθηρα, σκοπός του έργου είναι να συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του οικισμού της Αγίας Πελαγίας, ο οποίος είναι ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς στο νησί και ο γρηγορότερα αναπτυσσόμενος. Η παραλιακή οδός της Αγίας Πελαγίας είναι σχεδόν αδιαμόρφωτη εκτός από το σημείο της επέμβασης όπου θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης στο πόδι του πρανούς. Το έργο αφορά στην ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου επί της παραλιακής οδού στο κέντρο του οικισμού της Αγίας Πελαγίας και θ’ αναβαθμίσει την περιοχή.