Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύναψη και οι όροι σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας ώστε να παραμείνει κατάλληλο για χρήση, καθώς θα αντιμετωπισθούν σοβαρά προβλήματα, όπως η έντονη ρηγμάτωση του αρμολογήματος που επιτρέπει την εισροή νερού στο εσωτερικό της τοιχοποιίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε ότι:

«Ένα χρόνιο αίτημα του Δήμου, των κατοίκων και των διδασκόντων του νησιού υλοποιείται. Με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των παιδιών, καθώς και με σεβασμό στη παράδοση, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα που καθυστερούσαν πολλά χρόνια, όπως το εμβληματικό αυτό σχολείο.

Πρόκειται για το παλαιότερο σε λειτουργία σχολείο της Ελλάδας.

Έτος κατασκευής 1780 και λειτουργίας του σαν σχολείο από το 1880.

Οφείλουμε να το συντηρήσουμε και να το παραδώσουμε ασφαλές να συνεχίσει να φιλοξενεί στους χώρους και τις επόμενες γενιές της Ιστορικής Ύδρας.»