Δειγματοληψία νερού από ακτές κολύμβησης πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής στις 17 Ιουνίου 2020 και στις 18 Ιουνίου 2020, λαμβάνοντας συνολικά οκτώ (8) δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης της νήσου Πόρου:

  1. Παραλία Βαγιωνία
  2. Παραλία Λιμανάκι της Αγάπης
  3. Παραλία Μεγάλο Νεώριο
  4. Παραλία Μικρό Νεώριο
  5. Παραλία Κανάλι
  6. Παραλία Άγιος Στέφανος – Μύλος
  7. Παραλία Ασκέλι
  8. Παραλία Μοναστήρι

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα δείγματα βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ως προς τις εξεταζόμενες μικροβιολογικές παραμέτρους.