Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητας του θέματος ύδρευσης της νήσου Αίγινας, συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού Σαλαμίνας – Αίγινας, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Μούρτζης Δημήτριος, οι μελετητές του έργου των εταιρειών NAMA A.E. και Καραβοκύρης Γ. και συνεργάτες Α.Ε. καθώς επίσης και υπηρεσιακοί παράγοντες των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων.

Κατά την σύσκεψη εξετάστηκαν σε βάθος όλα τα κρίσιμα τεχνικά προβλήματα κατά την άποψη της Π.Ε. Νήσων και εδόθησαν επαρκείς απαντήσεις.

O Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος μετά το πέρας της σύσκεψης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων είναι σύμφωνη με την κατασκευή του έργου, πλην όμως αυτό πρέπει να γίνει κατά τον καλύτερο τεχνικοοικονομικά τρόπο. Αρχή μας είναι οι μελέτες των έργων να έχουν διαφάνεια και την απαιτούμενη επάρκεια για αποφυγή καθυστερήσεων και υπερτιμολογήσεων ».