Με συνέπεια λόγων και έργων και σε συνέχεια της επιτυχημένων προσπαθειών που καταβάλλονται για να περιοριστεί ο πληθυσμός των αγριόχοιρων στην περιοχή της Τροιζηνίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος υπέβαλλε εκ νέου προτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Δασαρχείο Πόρου.

Συγκεκριμένα, ο κ.Χατζηπέρος πρότεινε να αυξηθούν οι επιτρεπόμενες ημέρες θήρας αγριόχοιρου εντός της εβδομάδας από τρεις (3) σε πέντε (5), προστιθέμενων της Παρασκευής και της Δευτέρας, καθώς και την επέκταση της διάρκειας της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017-2018, πέραν της ορισθείσας ημερομηνίας (ήτοι την 28η Φεβρουαρίου) από την υπ’ αρ. 68152/1675/11/17-8-2017 (ΑΔΑ:7Σ7ΑΟΡ1Κ-17Τ) Δ.Ρ.Α.Α. Διάταξης θήρας του Δασαρχείου Πόρου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε: «Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε! Μετά τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων στην περιοχή της Τροιζηνίας τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στις καλλιέργειες με συνέπεια την οικονομική καταστροφή των καλλιεργητών, καθώς και ζητήματα ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Τα επόμενα βήματα είναι η επίτευξη της παράτασης της κυνηγετικής περιόδου, καθώς και η αύξηση των επιτρεπόμενων εβδομαδιαίων ημερών θήρας.»