Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Απριλίου, η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, σχετικά με τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από τη εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και για την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Γεώργιος Γαβρίλης, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού, του Στρατού, του Λιμενικού Σώματος, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των Δήμων, του Ο.Α.Σ.Π., φορέων και οργανώσεων και εθελοντικές ομάδες δράσης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας και άλλων Δ/νσεων των Αντιπεριφερειών.

Αρχικά έγινε εισήγηση από την εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Π. κ. Χρύσα Γκουντρομίχου σχετικά με θέματα που αφορούσαν τους σεισμούς και ακολούθησε σχετική συζήτηση και τοποθετήσεις από εκπροσώπους των Φορέων. Δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων Φορέων με σκοπό τον αποτελεσματικότερο συντονισμό δράσεων σε περίπτωση που χρειαστεί.

Το δεύτερο μέρος της σύσκεψης αφορούσε την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο 2016. Τονίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων η αναγκαιότητα ετοιμότητας των ενεργειών όλων των Φορέων για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Οι εμπλεκόμενοι Φορείς αναφέρθηκαν, αναλόγως αρμοδιότητας, σε ενέργειες και μέτρα που σχεδιάζουν ή έχουν λάβει στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών καθώς και σε προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζονται.

Τέλος, με αφορμή τις επισημάνσεις των συμμετεχόντων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα επικίνδυνα σημεία για εκδήλωση πυρκαγιάς καθώς και στο θέμα της υπηρεσιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων τόσο σε προσωπικό όσο και στα διαθέσιμα μέσα.

Στο κλείσιμο των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος τόνισε με έμφαση ότι «το προλαμβάνειν κρείττον του θεραπεύειν». Συνέστησε στους Δήμους την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των κλαδεμάτων και των υλικών που μπορεί να αποτελέσουν εν δυνάμει εύφλεκτα υλικά και την καταγραφή και συντήρηση όλων των διαθέσιμων οχημάτων και μηχανημάτων. Προς το Πυροσβεστικό Σώμα συνέστησε την στρατηγική διασπορά των μέσων και οχημάτων για άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστιών και την ενίσχυση των πυροσβεστικών κλιμακίων. Από τους εκπροσώπους της ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε την έγκαιρη αποψίλωση και αποξήλωση στις περιοχές αρμοδιότητας της. Τέλος, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και συνεισφορά τους και συνεχάρη τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για τις προσπάθειες τους κατά την παρελθούσα επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο.