Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των νησιών μας και της Τροιζηνίας, συνεκλήθη ευρεία σύσκεψη στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων, προκειμένου να δοθεί λύση στα χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι Σπέτσες όσο και η Σαλαμίνα. Στην σύσκεψη συμμετείχαν η Δ/ντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων Στέλλα Χρυσουλάκη, αρχαιολόγοι και υπηρεσιακοί παράγοντες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Πειραιώς και Νήσων.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν πέραν όλων των άλλων κυρίως τα δύο σε εξέλιξη έργα, του βιολογικού καθαρισμού των Σπετσών και του δικτύου ομβρίων στην περιοχή Βουρκάρι Σαλαμίνας.

Αναφορικά με το πρώτο έργο, η πρόσληψη αρχαιολόγων τόσο από τον Δήμο όσο και από την μεριά της Εφορείας Αρχαιοτήτων, θα διευκολύνει την εξέλιξη των εργασιών σε πολλά μέτωπα και την επιτάχυνση του έργου.  

Όσον αφορά στο έργο απορροής των ομβρίων Σαλαμίνας, το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού και δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα, αποφασίστηκε να εξεταστεί η δυνατότητα επίσπευσης των έργων με παράλληλη καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του εργολάβου. Επίσης, συμφωνήθηκε να γίνει ένα μικρό τεχνικό έργο, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και αύλακας απορροής των υδάτων, για να αποφευχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή και εφόσον δύναται, θα χρηματοδοτηθεί από το υποέργο της Αρχαιολογίας.