Με αφορμή το χθεσινό τραγικό ατύχημα σε λούνα πάρκ που λειτουργούσε εντός ορίων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω: 

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για συναφείς εγκαταστάσεις εκδίδεται από το Δήμο, ο οποίος συγκαλεί το Α΄ βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματοθεάτρων για γνωμοδότηση. Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας συμμετέχει με εκπροσώπους της από τη Δ/νση Ανάπτυξης και Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής στο εν λόγω Συμβούλιο, στο οποίο επίσης συμμετέχουν με εκπροσώπους τους η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, η Πολεοδομία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος – Ακροάματος και ο Δήμος, που ορίζει πρόεδρο και γραμματέα από στελέχη του. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί και καταθέτει τα πρακτικά του στο Δήμο, ο οποίος αποφασίζει για την αδειοδότηση. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες μας δεν έχουν κληθεί από το  Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης για να συμμετάσχουν στο ανωτέρω Α΄βαθμιο Συμβούλιο.