Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 23.8.2022

Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, τυχόν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στα διοικητικά όρια των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 23.8.2022, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην #ΔιεύθυνσηΑνάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης ζημιών με σκοπό την επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (ΦΕΚ 66 Α).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών στα τηλ. 2132100186 και 2132100192, ενώ η αποστολή των αιτημάτων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση anaptyksint1@patt.gov.gr.