ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 20.4.2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20.4.2022, η δεύτερη ειδική Συνεδρίαση του  Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Την πορεία υλοποίησης των δράσεων που συζητήθηκαν κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση του ΣΟΠΠ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την νέα αντιπυρική περίοδο 2022.

2. Τη συνεργασία μεταξύ των οικείων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Δασικών Υπηρεσιών που καλύπτει τόσο τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές, όσο και στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής, από τις οικείες Δασικές Υπηρεσίες προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το στάδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

3. Την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και δασικές εκτάσεις.

4. Την ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές. 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετασχόντες ήτοι τους εκπροσώπους των Δήμων, την Δ/νση Δασών, τον ΣΠΑΥ, τους ένστολους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής και τις ομάδες εθελοντών για την αγαστή μέχρι σήμερα συνεργασία στη διαχείριση έκτακτων περιστάσεων.