ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 09.10.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

200 εκ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ (Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2020) διατίθενται από την Περιφέρεια Αττικής ως κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής, των οποίων οι δραστηριότητες επλήγησαν εξαιτίας του covid-19

Στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρεια Αττικής

και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ Γιώργος Πατούλης, είναι η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η στήριξη της τοπικής απασχόλησης, η προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας.

Περισσότερα στο: 200 εκατ. από την Περιφέρεια Αττικής σε Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις