Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: « Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας μαρίνας Δήμου Γλυφάδας» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής προϋπολογισμού 388.658,16 ευρώ. Το έργο θα εκτελεστεί από το Δήμο Γλυφάδας. Σκοπός του έργου η εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης στην μαρίνα του Δήμου Γλυφάδας (που αποτελείται από 4 λεκάνες) καθώς και στη χερσαία ζώνη.
Κατά την εισήγησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, Χρ. Καπάταης μεταξύ άλλων, δήλωσε: « Με την υλοποίηση του ανωτέρου έργου θα υπάρξει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ασφάλεια των χρηστών, προστασία των ελλιμενιζόμενων σκαφών, εργαζομένων, περιοίκων και δημοτών του Δήμου Γλυφάδας. Οι αναβαθμισμένες μαρίνες, ειδικά στο παράκτιο μέτωπο της Αττικής, αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο».