Απαρέγκλιτος στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι κι παραμένει η κρίσιμη προτεραιότητα της αξιοποίησης του Φαληρικού όρμου, της παραλίας της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου και χρηματοδότησης.
Σε καιρούς κρίσης χρέους που η κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να απεμπολούμε και να ακυρώνουμε τις δυνατότητες εκείνες που αποτελούν τις γόνιμες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πατρίδας. Και μάλιστα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και αρχές.
Η ανάγκη εξεύρεσης χώρου εκδίκασης σημαντικών υποθέσεων δεν μπορεί να αναιρεί την ανάγκη ανάπτυξης.
Η εμβάθυνση της Δημοκρατίας και η απόδοση της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να αντιπαρατίθεται με την ανάγκη ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
Σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνη την κρίσιμη καμπή της ανάπτυξης που απαιτεί σοβαρότητα και ευθύνη.
Κάθε άλλη επιλογή υπονομεύει τις εθνικές προτεραιότητες, τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, τις προτεραιότητες της κοινωνίας.
Ας αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους. Και ας αναλάβουν το βάρος των συνεπειών τους.