Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων, ειδικότερα εκείνων που παραδοσιακά αυτές τις ημέρες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, πραγματοποιεί η Δ/νη Ανάπτυξης και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του πολίτη-καταναλωτή.
Ειδικότερα, από τις 30/3/2015 έως και εχθές 2/4/2015, τόσο η Δ/νση Ανάπτυξης όσο και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρική της Περιφερειακής μας Ενότητας, διενήργησαν ελέγχους σε 345 επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις παρασκευής κρέατος. Οι έλεγχοι, διενεργούνται καθημερινά και θα συνεχιστούν καθ΄ όλη την διάρκεια των εορτών με τους ίδιους ρυθμούς.
Με σκοπό τη προστασία της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών ενημερώνει τους καταναλωτές :
Α) Για την προέλευση – σήμανση του κρέατος :
• Η χώρα προέλευσης των κρεάτων πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα εμπορικά έγγραφα (δελτία αποστολής – τιμολόγια).
• Όλα τα σφάγια αμνοεριφίων πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σφαγής και να φέρουν ευανάγνωστη τη σήμανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα).
• Τα Ελληνικά σφάγια αμνοεριφίων φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ και παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ».
• Τα σφάγια Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή σφραγίδα σήμανσης, χρώματος τυρκουάζ, καθώς και σφραγίδα της χώρας προέλευσης π.χ. Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία κ.λ.π.
• Τα σφάγια που προέρχονται από Τρίτες Χώρες φέρουν σφραγίδα σήμανσης χρώματος καφέ, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και ο κωδικός της εγκατάστασης.
Β) Για τις συνθήκες μεταφοράς – διατήρησης των σφάγιων
• Η μεταφορά των κρεάτων επιτρέπεται μόνο με οχήματα-ψυγεία, τα οποία διαθέτουν άδεια καταλληλότητας από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
• Η φόρτωση και η μεταφορά κρεάτων με μέσα μεταφοράς, χωρίς την απαραίτητη άδεια, από πελάτες των επιχειρήσεων είναι παράνομη και η ευθύνη βαραίνει και τους προμηθευτές, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν την καταλληλότητα του μεταφορικού μέσου.
• Γενικά, στους χώρους πώλησης:
Η έκθεση των σφάγιων αμνοεριφίων εκτός των ψυκτικών θαλάμων δεν επιτρέπεται
– τα νωπά κρέατα πρέπει να διατίθενται σε θερμοκρασία 2-5οC
– τα κατεψυγμένα διατηρούνται σε θερμοκρασίες από -18 έως -20 οC.
• Από όλα τα σφάγια των αμνοεριφίων πρέπει υποχρεωτικά να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας.
• Οι νωπές συκωταριές και τα έντερα δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, πρέπει να προστατεύονται από σκόνες και έντομα.
• Δεν επιτρέπεται η πώληση συκωταριών και εντέρων που έχουν αποψυχθεί,
Γ) για τα αυγά
• Τα αυγά πρέπει να πωλούνται με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές δυσάρεστες οσμές και στα σημεία πώλησης να μη βρίσκονται εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Τα συσκευασμένα αυγά πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης του ωοσκοπικού κέντρου και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ημέρα της ωοτοκίας.
• Στη συσκευασία, πρέπει να αναγράφεται η κατηγορία του αυγού (Α-Β κ.λ.π.), το μέγεθος αυτών καθώς και τα πλήρη στοιχεία με τη διεύθυνση του παραγωγού ή το εμπορικό σήμα της επιχείρησης.
Τέλος, ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα, καταγγελία, παράπονο ή πληροφορία, να μη διστάσουν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: 213-2100126 ή στο e-mail: agroiknt@patt.gov.gr ή τη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 283.

Εικόνα 065-2.jpg JPG 210,61 KB18/08/21 12:17:00