Οι εργασίες συντήρησης στις νησίδες των κεντρικών δρόμων δικής μας ευθύνης πραγματοποιούνται προγραμματισμένα , τακτικά με σύγχρονες μεθόδους συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια πεζών και οδηγών. Ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην αισθητική αναβάθμιση των πόλεων. Στη Νότια Αθήνα βασικοί οδικοί άξονες όπως η Λ. Βουλιαγμένης Λ. Ποσειδώνος κ.α. τα τελευταία 4,5 χρόνια είναι σε εξαιρετική κατάσταση χάρη στο πρόγραμμα που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής. Το συνολικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έχει κόστος 2.665.385,19 ευρώ για την τρέχουσα διετία και αφορά εκατοντάδες χιλιόμετρα. Ήδη προετοιμάζουμε το πρόγραμμα της διετίας 2020 -2021.