ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11.11.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ COVID-19 ΣΤHN ΚΑΛΛΙΘΕΑ»

Το Κέντρο Αναφοράς Covid-19 στεγάζεται στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας (Δαβάκη 11 και Σωκράτους) και λειτουργεί, μόνο για συμπτωματικούς ασθενείς, από 8:00 έως 22:00 από Δευτέρα έως και Κυριακή.

Για τα παιδιά υπάρχει  διακριτή είσοδος στο Κέντρο και διατίθεται ξεχωριστός χώρος εξέτασης. Η παιδίατρος εξυπηρετεί καθημερινά από 8:00 μέχρι 14:00.

Στόχο του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας αποτελεί η αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων Αναφοράς Covid-19 και ο περιορισμός διάδοσης του ιού στην κοινότητα, μέσω  της  αύξησης διενέργειας των σχετικών διαγνωστικών τεστ.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα (δηλαδή, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, βήχα,  πυρετού,  αιφνίδιας εκδήλωσης ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, κεφαλαλγίας, ρίγους, μυαλγίών, καταβολής, έμετου και διάρροιας) προσέρχονται στην μονάδα κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού με χρήση του τετραψήφιου αριθμού του ΕΟΠYΥ 1535. Η διενέργεια των τεστ γίνεται μέσω λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και  μοριακού ελέγχου (PCR).

Στο Κέντρο Αναφοράς Covid-19 τηρείται αρχείο προσερχόμενων πολιτών, ιατρικού  ιστορικού και αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων  τεστ. Τα θετικά κρούσματα δηλώνονται χειρόγραφα και ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στους πολίτες την επόμενη μέρα, ή το αργότερο εντός 48 ωρών, τηλεφωνικά από το τμήμα προληπτικής ιατρικής και μέσω e-mail.

Σημείωση:

  • Τα δείγματα αποστέλλονται για εξέταση στο ΙΔΕΑ (Εργαστήριο του Εθνικού Ιδρύματος της Ακαδημίας Αθηνών).
  • Τα τεστ είναι ΔΩΡΕΑΝ.
  • Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα εξέτασης πολιτών χωρίς ραντεβού.
  • Μπορούν να διενεργηθούν ημερησίωςμέχρι 50 τεστ κατ’ ανώτατο όριο.

Τηλ. επικοινωνίας Κέντρου Αναφοράς Covid-19: 2109574166

Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Κέντρου Υγείας Καλλιθέας: 2109585274

* Το πρωτόκολλο συνέταξαν ο κ. Νικόλαος Σοφός, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, σε συνεργασία με την κ. Αργυρούλα Αργύρη, Ιατρό Δημόσιας Υγείας.