ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16.11.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 16.11.2020 το Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων (Κέντρο Logistics) ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Αντιδημάρχου Χαλανδρίου, κ. Έλενας Χριστούλη, που υποβλήθηκε κατ΄ εντολήν του Δημάρχου, κ. Ρούσου, και παρέδωσε 3 σκηνές 15τ.μ. εκάστη, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την διανομή γευμάτων σε ρομά διαμένοντες σε καταυλισμό, ο οποίος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.