Την Δευτέρα 07-05-2018 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
– Απολογισμός της Χειμερινής Περιόδου 2017 – 2018.
– Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018.
Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., του Ο.Α.Σ.Π, εθελοντικές οργανώσεις, εκπρόσωποι των Δήμων και λοιπά μέλη του ΣΟΠΠ .
Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε ο απολογισμός της χειμερινής περιόδου 2017-2018 από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Χρήστο Καπάταη.
Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση επί της επικαιροποίησης των σχεδίων δράσης και προετοιμασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές.