Το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Σήμερα ολοκληρώνεται και ο δεύτερος κύκλος με ψεκασμούς στον Ιλισσό ποταμό.
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει έγκαιρα από 23-3-2017. Οι εφαρμογές γίνονται κάθε εβδομάδα κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή.
Έχουν προγραμματιστεί 18 κύκλοι (72 εφαρμογές) και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την πορεία του έργου, υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγών ή επέκτασης τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Όλες οι εφαρμογές γίνονται με εγκεκριμένα φάρμακα που προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τo πρόγραμμα ψεκασμών είναι γνωστό στους οικείους Δήμους ήδη με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 4671/03-09-2015 έγγραφό της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε Ν.Τ Αθηνών.
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα των ψεκασμών επανεξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανά εβδομάδα, ανάλογα με τις συνθήκες και αν κριθεί αναγκαίο οι εφαρμογές αυξομειώνονται.

IMG_20170407_120351.jpg JPG 422,21 KB18/08/21 03:05:11
IMG_20170407_120217.jpg JPG 533,91 KB18/08/21 03:05:11