Την Δευτέρα 28-09-2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Καλλιθέας κ. Δημήτρη Κάρναβου, παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ν.Τ Αθήνας κ. Χρήστος Καπάταης, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού κ. Τασούλη-Γεωργιάδου Ελισσάβετ, την Περιφερειακή Σύμβουλο Λεβέντη Αγγελική και τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Λεωνίδα Μύαρη.
Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Καλλιθέας, καθώς και η αναθεώρηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης σε σύντομη τοποθέτηση ο Αντιπεριφερειάρχης για το πρώτο θέμα, ανέφερε την σειρά ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινώντας από την επιστολή που είχε αποστείλει η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου προς τους Δήμους και την κατάργηση του Σ.Δ.Ι.Τ έως και σήμερα με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Στο δεύτερο θέμα σε σχέση με τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν τον Δήμο Καλλιθέας αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία αυτά εντάχθηκαν και στις ενέργειες για την ταχύτατη ολοκλήρωσή τους.