Στις 13-02-2013, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά ενημερώθηκε με επείγον έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και αντίστοιχο του Ε.Φ.Ε.Τ, ότι οι εταιρείες FINDUS και COMIGEL απέσυραν από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κατεψυγμένα γεύματα, επειδή περιείχαν κρέας αλόγου σε ποσοστό 30-100%. Η προέλευση του κρέατος αυτού πιθανόν να προήλθε από δύο σφαγεία στη Ρουμανία.

Κατόπιν αυτών, οι ελεγκτές του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Πειραιά, προχώρησαν σε διερευνητικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης της και δέσμευσαν σε δύο ψυκτικές αποθήκες 13 τόνους βοείου κατεψυγμένου κρέατος προέλευσης Ρουμανίας, προκειμένου να προβούν σε περαιτέρω εργαστηριακούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι, τόσο οι αρχές της Ιρλανδίας όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει θέμα ασφάλειας από την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί το Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για την Ασφάλεια των Τροφίμων (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, από τα σημερινά στοιχεία των ελέγχων προκύπτει ότι εταιρεία σούπερ μάρκετ προέβη σε προληπτική ανάκληση από την ελληνική αγορά προϊόντων (λαζάνια μπολονέζ και κανελόνια μπολονέζ) τα οποία έχουν παραχθεί για λογαριασμό της.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.