Σε έλεγχο τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας δερμάτων- «βυρσοδεψεία», που φαίνονται ότι λειτουργούν στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη προχώρησε κλιμάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι :

  • Στην  επιχείρηση επί της οδού Μουτσοπούλου 91, υπήρχε πλήρης εξοπλισμός επεξεργασίας δερμάτων, χημικών υλικών και τελικών προϊόντων. Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, η επιχείρηση το τελευταίο διάστημα δεν επεξεργάζεται, παρά μόνο διακινεί (εμπορεύεται) επεξεργασμένα δέρματα. Ζητήθηκαν και αναμένονται τιμολόγια και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τα ως άνω ισχυριζόμενα από την επιχείρηση.
  • Στην επιχείρηση επί της οδού Μουτσοπούλου 105, διαπιστώθηκε πλήρης λειτουργία διαδικασίας επεξεργασίας δερμάτων. Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, η μηνιαία δυναμικότητα της επιχείρησης είναι περίπου 10 τόνοι. Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν διοχετεύονται χωρίς καμία επεξεργασία στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής (ως αστικά λύματα), ενώ το παραγόμενο ίζημα – κατά δήλωση του ιδιοκτήτη- απομακρύνεται περιοδικά (μία φορά τον χρόνο) με βυτιοφόρο. Ζητήθηκαν και αναμένονται τα παραστατικά διακίνησης του ως άνω υποπροϊόντος/ λύματος επεξεργασίας.
  • Τέλος διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση επί της οδού Μουτσοπούλου 103, έχει διακόψει τη λειτουργία της.

       Επειδή οι δυο λειτουργούσες επιχειρήσεις δεν διέθεταν κτηνιατρική άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για τις δικές της ενέργειες.