Ενημερώνουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ότι η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών – Πειραιώς, αναλαμβάνει τη δωρεάν σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων, χρήσεως 2012.

Ευπαθείς ομάδες θεωρούνται:

-Άγαμοι με εισόδημα έως 8.000 ευρώ.

-Έγγαμοι με προστατευόμενα μέλη και εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τη δωρεάν σύνταξη και αποστολή φορολογικών δηλώσεων, αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία είναι: α) ένα Ι.Χ.Ε. και β) Α΄ κατοικία (ιδιοκατοίκηση), ενώ δεν θα συμπληρώνονται φορολογικές δηλώσεις από επαγγελματική δραστηριότητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Βεβαιώσεις αποδοχών, ανεργίας κλπ
  3. Προηγούμενη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος
  4. Δικαιολογητικά αγοράς, πώλησης, Ακινησίας Ι.Χ.Ε
  5. Μεταβολές Οικογενειακής Κατάστασης (εάν υπάρχουν)
  6. Αποδείξεις οι οποίες πρέπει να είναι αθροισμένες
  7. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι φιλοξενούμενος, το ΑΦΜ του Ιδιοκτήτη απαραίτητα.
  8. ΑΜΚΑ παιδιών
  9. Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος

10. Προσωπικούς κωδικούς TAXISNET και κλειδαρίθμους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο κτίριο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, Δραγάτση 9Α, για το Σάββατο 13/7/2013 και την Κυριακή 14/7/2013 από τις 11:00πμ έως τις 18:00μμ.