Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων και διερευνητικών ελέγχων, προχώρησαν στη δέσμευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας 18 σάκων με μοσχοκάρυδο, συνολικού βάρους 450 κιλών, προέλευσης Ινδίας.

Πιο αναλυτικά, στις 09-07-2013 στο χώρο του Έ Τελωνείου Πειραιά, κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές, πέραν του διενεργηθέντος μακροσκοπικού ελέγχου του συγκεκριμένου προϊόντος, ελήφθησαν και δείγματα μοσχοκάρυδου για εργαστηριακό έλεγχο αφλατοξινών. Σύμφωνα με την έκθεση εξέτασης της Ά Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανώτατων επιτρεπομένων ορίων. Για το λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε από τους ελεγκτές ως μη κανονικό – μη ασφαλές, επιβλαβές για την υγεία και ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο φορτίο με μοσχοκάρυδο παραμένει υπό επίσημη κράτηση, για επαναποστολή στη χώρα προέλευσής του, μέσα σε 60 ημέρες. Η εν λόγω εισαγωγή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από προμηθευτικό συνεταιρισμό εμπόρων μπαχαρικών με έδρα την Αθήνα.