Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μετά τη γνωστοποίηση του δελτίου χημικής ανάλυσης της Γ΄ χημικής υπηρεσίας Πειραιά, προχώρησαν στη δέσμευση και απαγόρευση εισαγωγής στη χώρα μας 1245 χαρτοκιβωτίων με προϊόντα αρτοποιίας (κράκερς) προέλευσης Σιγκαπούρης συνολικού καθαρού βάρους 8700 κιλών.

Σύμφωνα με το δελτίο χημικής ανάλυσης της Γ΄ χημικής υπηρεσίας Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη της χρωστικής Ε 110, η οποία δεν επιτρέπεται γι’ αυτή την κατηγορία τροφίμων. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο προϊόν, κρίθηκε μη συμμορφούμενο με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ως μη ασφαλές, επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η εισαγωγή του στη χώρα μας και θα επιστραφεί στη χώρα προέλευσής του.

Επιπρόσθετα οι επόπτες τροφίμων του Τμήματος, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που διενεργούν καθημερινά στους χώρους των τελωνείων Πειραιά, εντόπισαν και δέσμευσαν φορτίο με άλευρα σπερμάτων κυάμοψης, προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη ζωοτροφών, συνολικού βάρους 21,5 τόνων προέλευσης Ινδίας και φορτίο με ρύζι προέλευσης Πακιστάν συνολικού βάρους 22.625 κιλών.

Μετά τα παραπάνω, τα συγκεκριμένα προϊόντα παραμένουν δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία στην αγορά, μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή τους και να σημανθούν κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.