Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνεχίζοντας τους συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους στους χώρους των τελωνείων Πειραιά, εντόπισαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή φορτίου με χουρμάδες συνολικού βάρους 1950 κιλών προέλευσης Αιγύπτου. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και αιφνιδιαστικός έλεγχος σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οπωροκηπευτικών στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη, εντόπισαν και κατέσχεσαν 840 κιλά πατάτες.

Συγκεκριμένα στις 03-09-2013, στο χώρο του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές προχώρησαν στην απαγόρευση εισαγωγής 35 σάκων με χουρμάδες συνολικού βάρους 1950 κιλών. Το παραπάνω προϊόν κρίθηκε από τους ελεγκτές ως μη ασφαλές, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση διότι δεν πληρούσε τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, λόγω εκτεταμένης αφυδάτωσης.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο φορτίο χουρμάδων θα καταστραφεί παρουσία γεωπόνου ελεγκτή της υπηρεσίας μας ή θα επιστραφεί εντός εξήντα ημερών στη χώρα προέλευσής του.

Στη δεύτερη περίπτωση ελέγχου στις 03-09-2013, διαπιστώθηκε ότι στο χώρο πώλησης της επιχείρησης, βρέθηκαν 28 διχτυωτοί σάκοι των 30 κιλών με πατάτες οι οποίες προέρχονταν από ανάμειξη διαφορετικών παρτίδων και με παντελή έλλειψη σήμανσης επί της συσκευασίας. Επιπλέον η ανασυσκευασία σε διχτυωτούς σάκους πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο του καταστήματος, στον οποίο βρέθηκε και μηχανή ραφής των σάκων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια συσκευασίας για το συγκεκριμένο χώρο.

Μετά τα παραπάνω, ελλείψει παντελούς σήμανσης, δεν ήταν δυνατή η τεκμηρίωση της προέλευσης του προϊόντος και επιπλέον κατά την μακροσκοπική εξέτασή του, διαπιστώθηκε ποσοστό ακατάλληλων καρπών μεγαλύτερου του ορίου που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη ποσότητα αφού χαρακτηρίστηκε ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στοιχεία η ως άνω επιχείρηση παραπέμπεται στην πρωτοβάθμια επιτροπή κυρώσεων για την επιβολή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα στις 03-09-2013 οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής, κατά το διενεργηθέντα έλεγχο στο χώρο του Ε Τελωνείου Πειραιά, προχώρησαν στη δέσμευση 620 σάκων λυσίνης, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ύλη σε σιτηρέσια ζωοτροφών, συνολικού βάρους 15,5 τόνων προέλευσης Κίνας, λόγω απουσίας της απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.

Η περαιτέρω τύχη του δεσμευμένου προϊόντος θα κριθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.