Έλεγχος ορθής λειτουργίας αγοράς

Οι υγειονομικοί, αγορανομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι έγιναν με εντατικούς ρυθμούς. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και του αδιάβλητου των ελέγχων δημιουργήθηκε, ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρήθηκαν όλα τα σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των ορίων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, εστιατόρια, ταβέρνες , κυλικεία κ.λπ.) ανά Δήμο. Από τη συγκεκριμένη βάση, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τις νέες αδειοδοτήσεις αλλά και τις διαγραφές καταστημάτων, επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο τα προς έλεγχο καταστήματα και οι διευθύνσεις τους.

 

1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

Τα τμήματα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Ποιοτικού – Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και για το χρονικό διάστημα 2011-2013 διενεργήθηκαν συνολικά :

          

Α) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

3151 κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι ως προς την υγιεινή και την ασφάλεια, σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας – αποθήκευσης, σε αγορές χονδρικής πώλησης, σε ψυκτικές αποθήκες, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπεραγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ταβέρνες, εστιατόρια) και σε κρατικά ιδρύματα . 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 178 κατασχέσεις και κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα για κατανάλωση 236.958 κιλά τροφίμων ζωικής προέλευσης. Οι κυριότεροι λόγοι κατάσχεσης ήταν η αδυναμία ιχνηλασιμότητας – ταυτοποίησης, η μη τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, η έλλειψη σημάνσεων, η λήξη ορίου συντήρησης και ο χαρακτηρισμός του τροφίμου ως μη κανονικό σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 8 δεσμεύσεις και δεσμεύτηκαν 21.640 κιλά, ενώ διερευνήθηκαν 161 καταγγελίες πολιτών. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων έγινε σύμφωνα με την Κτηνιατρική Νομοθεσία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Για το έτος 2011:

Διενεργήθηκαν 797 υγειονομικοί έλεγχοι.

Πραγματοποιήθηκαν 53 κατασχέσεις και κατασχέθηκαν 130.461 κιλά.

Διερευνήθηκαν 45 καταγγελίες πολιτών.

Για το έτος 2012:

Διενεργήθηκαν 1244 υγειονομικοί έλεγχοι.

Πραγματοποιήθηκαν 64 κατασχέσεις και κατασχέθηκαν 53.174 κιλά.

Πραγματοποιήθηκαν 3 δεσμεύσεις και δεσμεύτηκαν 886 κιλά.

Διερευνήθηκαν 72 καταγγελίες πολιτών.

Για το έτος 2013:

Διενεργήθηκαν 1110 υγειονομικοί έλεγχοι.

Πραγματοποιήθηκαν 61 κατασχέσεις και κατασχέθηκαν 53.323 κιλά.

Πραγματοποιήθηκαν 5 δεσμεύσεις και δεσμεύτηκαν 20.754 κιλά.

Διερευνήθηκαν 44 καταγγελίες πολιτών.

Β)ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για το έτος 2011 :

Διενεργήθηκαν 3868 ποιοτικοί έλεγχοι στα τελωνεία του Πειραιά και στην εσωτερική αγορά.

Πραγματοποιήθηκαν 29 απορρίψεις – κατασχέσεις – καταστροφές συνολικού βάρους 643.988 κιλών σε προϊόντα φυτικής προέλευσης.

(Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιηθήκαν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά και Νήσων).

       Για το έτος 2012 :

Διενεργήθηκαν 9746 ποιοτικοί έλεγχοι στα τελωνεία του Πειραιά και στην εσωτερική αγορά.

Πραγματοποιήθηκαν 35 κατασχέσεις – καταστροφές συνολικού βάρους 599.813 κιλών.

Πραγματοποιήθηκαν 221 δεσμεύσεις συνολικού βάρους 3.701.824 κιλών.

Για το έτος 2013: (Στα στοιχεία του έτους 2013 δεν συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Δεκέμβριος)

Διενεργήθηκαν 9087 ποιοτικοί έλεγχοι στα τελωνεία του Πειραιά και στην εσωτερική αγορά.

Πραγματοποιήθηκαν 40 κατασχέσεις – καταστροφές συνολικού βάρους 445.706 κιλών.

Πραγματοποιήθηκαν 187 δεσμεύσεις συνολικού βάρους 3.177.687 κιλών.

2. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Πραγματοποιήθηκαν:

α)   18.380 υγειονομικοί έλεγχοι.

β) 5.716 έλεγχοι καταστημάτων (αδειοδοτήσεις – ηχομετρήσεις – καταλληλότητα χώρων).

γ) 1.236 έλεγχοι για τήρηση της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 60.550 €.

δ) 5.622 έλεγχοι κρουαζιερόπλοιων και πλοίων της ακτοπλοΐας από τους Γιατρούς του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά.

ε) Παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 103 περιπτώσεις υγειονομικών παραβάσεων για άσκηση ποινικής δίωξης.

 

3. Διεύθυνση Ανάπτυξης

 

Την διετία 2011 – 2012 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 2.000 έλεγχοι σε επιχειρήσεις (αγορανομικοί έλεγχοι, δειγματοληψίες, έλεγχοι ενδείξεων, ζυγών και αντλιών, έλεγχοι παρελθούσης ημερομηνίας λήξης). Επιβλήθηκαν πρόστιμα, ύψους περίπου 1.478.000 € και υποβλήθηκαν πάνω από 130 μηνύσεις.

 

 

4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά μεταξύ άλλων πραγματοποίησε 16.551 ταξινομήσεις και 82.911 μεταβιβάσεις οχημάτων.

Έτσι την τριετία 2011-2013 η υπηρεσία συνεισέφερε στα Ταμεία της Περιφέρεια Αττικής το ποσό των 9.895.517 Ευρώ και στα Δημόσια

Ταμεία 9.429.000 Ευρώ, ενώ τα έξοδα της Υπηρεσίας ανήλθαν στο ύψος των 4.717.000Ευρώ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι οχημάτων Δημοσίας Χρήσης (φορτηγά, σχολικά λεωφορεία, βυτιοφόρα) και όχι μόνο από τα μικτά κλιμάκια ελέγχου,. Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και επαγγελματιών αναφορικά

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, με θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και επικοινωνιών, όπως αυτά προσδιορίζονται και από την κείμενη νομοθεσία.

5. Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος

Οι αυτοψίες του Τμήματος για την διετία έφτασαν τις 297. Υποβλήθηκαν 75 εισηγήσεις για την επιβολή προστίμων και 99 χρηματικοί κατάλογοι για την είσπραξη προστίμων.