Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά συνεχίστηκαν και για το μήνα Ιανουάριο με ταχύτατους ρυθμούς.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

 • Πραγματοποιήθηκαν 69 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Βεβαιώθηκαν συνολικά 4 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 348 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
 • Διενεργήθηκαν 14 δειγματοληψίες για έλεγχο σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης και 14 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 36 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.
 • Διερευνήθηκε 1 καταγγελία πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.
 • Χορηγήθηκαν 34 άδειες και εκδόθηκαν 8 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων.
 • Χορηγήθηκαν 3 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 2 τόνων.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:

 • 7 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα και 5 δειγματοληψίες σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης
 • 504 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθειάς κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Έγιναν 21 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 374289 κιλών και 2 απαγορεύσεις εισαγωγής συνολικού βάρους 26700 κιλών.
 • 86 έλεγχοι μεταποιημένων-νωπών προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και χώρες της Ε.Ε. συνολικού βάρους 741672 κιλών και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • 1 έλεγχος κατά την εισαγωγή-διακίνηση και εμπορία οίνων συνολικού όγκου 315 λίτρων.
 • 8 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή-εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και στην εσωτερική αγορά
 • 98 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 2071489 κιλών.
 • 3 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.
 • Δωρεάν διανομή φέτας 9549,816 κιλών, δωρεάν διανομή ελαιολάδου 24612 κιλών και δωρεάν διανομή κασεριού 4130,3 κιλών σε φορείς υλοποίησης της περιοχής ευθύνης μας.

Εισπράχθηκαν συνολικά 13468 € τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών,   κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.