Συνεχίστηκαν και το μήνα Ιούνιο οι συστηματικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά σε όλα τα σημεία παρασκευής και διακίνησης τροφίμων.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

*        Πραγματοποιήθηκαν 73 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις και κατασχέθηκαν συνολικά 885 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.

*        Διενεργήθηκαν 13 δειγματοληψίες για έλεγχο σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευση και 25 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 70 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.

*        Πραγματοποιήθηκαν 2 επιθεωρήσεις εργαστηρίων παρακείμενων σε κρεοπωλεία και διερευνήθηκε 1 καταγγελίες πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.

*        Χορηγήθηκαν 15 άδειες και 7 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων.

*        Χορηγήθηκαν 15 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 25 τόνων.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:

*        26 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, κατά τις οποίες προϊόντα συνολικού βάρους 1034 κιλών κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

*        5 δειγματοληψίες σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και διερευνήθηκε 1 καταγγελία πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα.

*        561 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθειάς   κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 5 απορρίψεις συνολικού βάρους 122,68 τόνων.

*        88 έλεγχοι μεταποιημένων προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 837,7 τόνων και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

*        2 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης με βάση τον ΚΑΝ 852/2004 και 3 έλεγχοι κατά την εισαγωγή – διακίνηση οίνων και οινικών προϊόντων.

*        6 έλεγχοι σχετικά με την καταγωγή – προέλευση κρέατος στη λιανική πώληση.

*        1 επιτόπιος έλεγχος για την εφαρμογή του προγράμματος κουνουπιών και 1 δειγματοληψία σε βιοκτόνα – φυτοπροστατευτικά για τον έλεγχο της εγγυημένης σύνθεσης.

*        116 επισκοπήσεις φοινικοειδών και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές.

*        2098 διοικητικοί έλεγχοι σε 16 επιλέξιμους φορείς για τη δωρεάν διανομή τροφίμων και 2 επιτόπιοι έλεγχοι μελισσοκομίας.

*        Πραγματοποιήθηκαν 148 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 3344,5 τόνων και έγινε 1 δέσμευση συνολικού βάρους 18 τόνων και 1 δειγματοληψία.

*        Πραγματοποιήθηκαν 3 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

Επίσης τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν συνολικά 10.603€ τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.