Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά συνεχίστηκαν και για το μήνα Απρίλιο με ταχύτατους ρυθμούς.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

*        Πραγματοποιήθηκαν 112 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις και κατασχέθηκαν συνολικά 12882 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.

*        Διενεργήθηκαν 3 δειγματοληψίες για έλεγχο σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευση στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠΕΚ και 20 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 42 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.

*        Πραγματοποιήθηκαν 6 επιθεωρήσεις εργαστηρίων παρακείμενων σε κρεοπωλεία και διερευνήθηκαν 6 καταγγελίες πολιτών για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.

*        Χορηγήθηκαν 45 άδειες και 8 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων.

*        Χορηγήθηκαν 24 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 32 τόνων.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:

*        93 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα εκ των οποίων 23 παραπέμφθηκαν στην επιτροπή επιβολής κυρώσεων.

*        916 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθείας κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 25 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 431.510 κιλών και 2 απορρίψεις συνολικού βάρους 23.474 κιλών.

*        108 έλεγχοι μεταποιημένων και νωπών προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 860.148 κιλών και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

*        2 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης με βάση τον ΚΑΝ 852/2004 και 1 επιτόπιος έλεγχος για έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας.

*        1 έλεγχος για αδειοδότηση καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

*        18 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι στην εσωτερική αγορά

*        5 έλεγχοι για τον εντοπισμό εντόμων καραντίνας και 205 επισκοπήσεις φοινικοειδών, ενώ ολοκληρώθηκαν 13 κοπές.

*        Πραγματοποιήθηκαν 100 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 1986 τόνων και έγιναν 2 δεσμεύσεις συνολικού βάρους 66 τόνων και 5 δειγματοληψίες.

*        Πραγματοποιήθηκαν 2 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.

Τον Απρίλιο βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν συνολικά 11.196 € τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών καθώς και 18.800 € από επιβολή προστίμων.

          Σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς ελέγχους, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μετά από συστηματικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Απρίλιο, κατέθεσαν τέσσερις μηνύσεις εναντίον ισάριθμων επιχειρήσεων εστίασης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 112 αυτοψίες σε κάθε είδους επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καταστήματα, εργαστήρια και αποθήκες τροφίμων και ποτών, οχήματα μεταφοράς τροφίμων, καταστήματα ψιλικών, κυλικεία, αναψυκτήρια κλπ.

Οι μηνύσεις αφορούν σε ένα αρτοποιείο, μία καφετέρια, ένα ζαχαροπλαστείο και σε μία περίπτωση για λειτουργία μουσικών οργάνων, ενώ έγιναν συστάσεις σε 52 περιπτώσεις ελέγχων. Επίσης, μετά από 16 ελέγχους για την απαγόρευση του καπνίσματος επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα ύψους 600 ευρώ. Τέλος, έγιναν έλεγχοι και σε 29 ανθυγιεινές εστίες όπως εγκαταλελειμμένα κτίρια και ακάθαρτες κατοικίες, ως αποτέλεσμα των οποίων υποβλήθηκαν δύο μηνύσεις.

To Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιά πραγματοποίησε 132 υγειονομικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εντός επιβατηγών πλοίων (κυλικεία, εστιατόρια), σε αποθήκες τροφίμων, σε κρουαζιερόπλοια, κλπ, από τους οποίους δεν προέκυψαν παραβάσεις.