Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά συνεχίστηκαν και για το μήνα Δεκέμβριο με ταχύτατους ρυθμούς.

Συγκεκριμένα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

 • Πραγματοποιήθηκαν 142 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Βεβαιώθηκαν συνολικά 9 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 481 κιλά τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.
 • Διενεργήθηκαν 4 δειγματοληψίες για έλεγχο σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης και 27 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο, καθώς και 33 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.
 • Πραγματοποιήθηκαν 3 επιθεωρήσεις αδειών εργαστηρίων παρακειμένων σε κρεοπωλεία και διερευνήθηκε 1 καταγγελία πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.
 • Χορηγήθηκαν 20 άδειες και εκδόθηκαν 2 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωϊκών υποπροϊόντων.

Χορηγήθηκαν 3 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 15 τόνων.

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:

 • 249 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα και 8 δειγματοληψίες σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης
 • 570 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθειάς κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και έγιναν 7 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 206.782 κιλών, 3 καταστροφές σε εισαγόμενα μεταποιημένα και νωπά συνολικού βάρους 6628 κιλών.
 • 79 έλεγχοι μεταποιημένων προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 609.737 τόνων και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
 • 2 έλεγχοι κατά την εισαγωγή-διακίνηση και εμπορία οίνων συνολικού όγκου 8.863 λίτρων.
 • 6 φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή-εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και στην εσωτερική αγορά
 • 1 ημερίδα ενημέρωσης για τον Rhynchophorus ferrugineus στα φοινικοειδή.
 • 9 έλεγχοι σχετικά με την καταγωγή – προέλευση του κρέατος σε επιχειρήσεις πώλησης κρέατος.
 • 4 επιτόπιοι έλεγχοι μελισσοκομίας.
 • 1 έλεγχος σε επιχείρηση τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου για τον εφοδιασμό αλφαριθμητικού αριθμού αναγνώρισης.
 • 89 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 1872 τόνων.
 • 3 έλεγχοι σε επιχειρήσεις ζωοτροφών της περιοχής αρμοδιότητάς μας.
 • Δωρεάν διανομή ζυμαρικών 21895 κιλών και δωρεάν διανομή γραβιέρας 6050 κιλών σε φορείς υλοποίησης της περιοχής ευθύνης μας.

Εισπράχθηκαν συνολικά 10719 € τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.

Βεβαιώθηκαν 30800 € από επιβολή προστίμων για κτηνιατρικές, φυτοϋγειονομικές και   ποιοτικές παραβάσεις.