Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των κτηνιατρικών υγειονομικών ελέγχων ενόψει των εορτών του Πάσχα, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στις 14-04-2014 σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κρεάτων στην κεντρική κρεαταγορά του Ρέντη, εντόπισαν και δέσμευσαν βόειο συκώτι προέλευσης Γερμανίας συνολικού βάρους 750 κιλών.

Συγκεκριμένα, στις 14-04-2014 κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο αστυκτηνιατρικό έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κρεάτων στην κεντρική κρεαταγορά του Ρέντη, οι ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και δέσμευσαν στους ψυκτικούς θαλάμους της επιχείρησης, βόειο συκώτι σε 25 πλαστικά κυτία των 30 κιλών, συνολικού βάρους 750 κιλών προέλευσης Γερμανίας, λόγω ελλιπούς σήμανσης ως προς την ημερομηνία παραγωγής και λήξης επί της συσκευασίας. Τα δεσμευθέντα τρόφιμα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η διακίνησή τους μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη τους.

Οι έλεγχοι από τους ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Πειραιά, θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλα τα σημεία παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων, ειδικότερα εκείνων που παραδοσιακά αυτές τις ημέρες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά συνεχίζουν να πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να προστατεύσουν τους καταναλωτές ειδικά αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη η κίνηση στην αγορά του κρεάτων. Οι εντατικοί έλεγχοι αποσκοπούν στον περιορισμό των φαινομένων εισαγωγής ακατάλληλων τροφίμων από το εξωτερικό και στην εφαρμογή των νόμων που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών».