Σε δεσμεύσεις διαφόρων φρούτων, συνολικού βάρους 2.103 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, μετά από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποίησαν στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη,

Συγκεκριμένα, κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο σε δύο επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη, οι ελεγκτές γεωπόνοι εντόπισαν και δέσμευσαν διάφορα φρούτα όπως μήλα, ακτινίδια, αχλάδια, λωτούς και κυδώνια συνολικού βάρους 2.103 κιλών, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας και λόγω μη τήρησης των κανόνων καθαριότητας στα πλαστικά μέσα συσκευασίας.

Μετά τα παραπάνω, τα συγκεκριμένα προϊόντα παραμένουν επίσημα δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στην αγορά μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή τους, να καθαριστούν κατάλληλα τα πλαστικά μέσα συσκευασίας και να σημανθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.