Οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά, εντόπισαν και δέσμευσαν 3 φορτία με άλευρα φύτρων κυάμοψης, προϊόν που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη ζωοτροφών, συνολικού βάρους 60 τόνων προέλευσης Ινδίας.

Συγκεκριμένα, στις 26-06-2014 κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του Ε’ τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες ζωοτροφών εντόπισαν και δέσμευσαν 1200 σάκους με άλευρα φύτρων κυάμοψης συνολικού βάρους 60 τόνων προέλευσης Ινδίας, λόγω απουσίας της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανσης επί της συσκευασίας.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει επίσημα δεσμευμένο και δεν επιτρέπεται η διάθεσή του στην αγορά, μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή του και να σημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας.