Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά, προχώρησαν στη δέσμευση φορτίου σουσαμιού προέλευσης Ινδίας συνολικού βάρους 18,5 τόνων.

Πιο αναλυτικά στις 16-1-2014, στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και δέσμευσαν 740 σάκους με σουσάμι προέλευσης Ινδίας, συνολικού βάρους 18,5 τόνων, λόγω ελλιπούς σήμανσης επί των μέσων συσκευασίας, όπως η έλλειψη αναγραφής της χώρας προέλευσης, το είδος και το βάρος του προϊόντος.

Μετά τα παραπάνω, το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει δεσμευμένο μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή του και να επισημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι από τους ελεγκτές τροφίμων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, τόσο στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά, όσο και στην εσωτερική αγορά, προκειμένου να διατίθενται στην κατανάλωση ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.