Οι ελεγκτές του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, κατά τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις πώλησης φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2013, προχώρησαν στη δέσμευση 2142 συσκευασιών φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων, συνολικά σε επτά επιχειρήσεις. Από αυτά τα 1446 φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα που δεσμεύτηκαν, δεν έφεραν την απαραίτητη έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ για τα υπόλοιπα 696 η δέσμευση αφορούσε τη διακίνησή τους από δύο καταστήματα πώλησης χωρίς την απαραίτητη άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι φάκελοι των παραπάνω παραβάσεων έχουν διαβιβαστεί ήδη στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για την επιβολή και ποινικών κυρώσεων.

Με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των ελέγχων του πρώτου εξαμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και στον τομέα των φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά συνεχίζουν και το καλοκαίρι τους ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς».