Στη δέσμευση φορτίου, με σπόρους φαλαρίδας (κεχρί το μακρό), συνολικού βάρους 22.952 κιλών, προέλευσης Καναδά, προχώρησαν οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Η παραπάνω ποσότητα εντοπίστηκε μετά από έλεγχο στο χώρο του Ε΄ Τελωνείου του Πειραιά, οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών εντόπισαν και δέσμευσαν, 506 σάκους με σπόρους φαλαρίδας (κεχρί το μακρό), συνολικού βάρους 22.952 κιλών, προέλευσης Καναδά, που προορίζεται για πρώτη ύλη ζωοτροφών, λόγω μη κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Μετά τα παραπάνω, το προϊόν δεν επιτράπηκε να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά, παραμένει επίσημα δεσμευμένο και η περαιτέρω τύχη του θα κριθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.