Σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η κρουαζιέρα αποτελεί για τη χώρα μας έναν τομέα της οικονομίας που μπορεί να αποφέρει ετησίως έως και δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνεται έτσι η ορθότητα της πολιτικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σχετικά με την ενίσχυση των υποδομών του λιμανιού του Πειραιά, με έμφαση στην κρουαζιέρα.

Τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν κυρίως λιμάνια διέλευσης και όχι εκκίνησης, λόγω χαμηλής ανταγωνιστικότητας και έλλειψης υποδομών. Αυτό, όμως, στερεί την ελληνική οικονομία από σημαντικά έσοδα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αναστραφεί αν εκμεταλλευτούμε την διεθνή αύξηση της ζήτησης και το αποφασιστικό βήμα θα ήταν η ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμανιών ως βάσεις κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση είναι τα επενδυτικά προγράμματα των λιμανιών και κυρίως του ΟΛΠ. Δικαιώνεται έτσι η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά που έχει θέσει ως βασική επενδυτική προτεραιότητα τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού, όπως την επέκταση του μετώπου της κρουαζιέρας, με την ένταξη στο ΠΕΠ ενός έργου προϋπολογισμού 230 εκ. €.

Πίστη μας είναι ότι έργα όπως αυτό θα βάλουν την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά σε  τροχιά  ανάπτυξης, προς όφελος της πόλης και της Ελλάδας.