Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ28.οικ.41730/3670/4-12-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας διευκρινίστηκε το ζήτημα της δυνατότητας έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σε πολίτες που δεν δικαιούνται νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω χρεών προς τους ασφαλιστικούς τους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους δήμους που υπάγονται προκειμένου να εξυπηρετηθούν.