Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην κατάσχεση 644 κιλών νωπών αλιευμάτων.

Ειδικότερα, στις 17-04-2013, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στον εσωτερικό και προαύλιο χώρο της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου 644 κιλά νωπής σαρδέλας, αγνώστων ιδιοκτητών, σε φελιζόλ, άνευ σημάνσεων. Από την παραπάνω ποσότητα τα 188 κιλά, αφού πρώτα κρίθηκαν κατάλληλα υπό προϋποθέσεις και αυστηρό χρονικό περιορισμό μιας ημέρας, διατέθηκαν για άμεση κατανάλωση σε κοινωφελή ιδρύματα στον Πειραιά. Η υπόλοιπη ποσότητα των 456 κιλών χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλη για βρώση και επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, λόγω αλλοίωσης των οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, σύσταση, οσμή), αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε.