Οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στην λαϊκή αγορά του Κορυδαλλού, εντόπισαν και κατέσχεσαν από πλανόδιους πωλητές διάφορα αλιεύματα συνολικού βάρους 340 κιλών.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 26-03-2014 κατά τον διενεργηθέντα αστυκτηνιατρικό έλεγχο στην λαϊκή αγορά του Κορυδαλλού και επί των οδών Ατταλείας και Σοφοκλέους, οι ελεγκτές με τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, εντόπισαν και κατέσχεσαν από τέσσερις πλανόδιους αλλοδαπούς πωλητές διάφορα είδη νωπών αλιευμάτων συνολικού βάρους 340 κιλών.

Επισημαίνεται ότι οι πλανόδιοι πωλητές δε διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. Τα κατασχεθέντα αλιεύματα παρουσίαζαν μεταβολή των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων ( χρώμα, σύσταση, οσμή ) και αφού χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή – ακατάλληλα για κατανάλωση, αποσύρθηκαν από την αγορά και καταστράφηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία. Οι σχετικές κτηνιατρικές εκθέσεις διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

Από την παραπάνω κατασχεθείσα ποσότητα νωπών αλιευμάτων, ένα μέρος αυτής 80 περίπου κιλά, βρέθηκε σε καλή υγειονομική κατάσταση. Αφού κρίθηκε κατάλληλη για κατανάλωση εντός 24 ωρών, η συγκεκριμένη ποσότητα διατέθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Αρτεμίου στον Κορυδαλλό, σε συσσίτια απόρων οικογενειών της περιοχής.

Επίσης σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, εντόπισαν και δέσμευσαν νωπά αλιεύματα συνολικού καθαρού βάρους 408 κιλών.

Πιο αναλυτικά, στις 21-03-2014 κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο στον εσωτερικό χώρο πώλησης της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, βρέθηκαν εκτεθειμένα προς πώληση 68 ιχθυοκιβώτια–φελιζόλ με νωπό μυλοκόπι ιχθυοκαλλιέργειας συνολικού καθαρού βάρους 408 κιλών, χωρίς τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία σημάνσεις επί της συσκευασίας.

Μετά τα παραπάνω, η συγκεκριμένη ποσότητα αλιευμάτων δεσμεύτηκε και φυλάσσεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη μέχρι την οριστική λήψη απόφασης για την τύχη τους σε ψυκτικό θάλαμο της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου. Επιπλέον, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά μέχρι να ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευσή τους και να σημανθεί κατάλληλα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου σε σχετική με τους δήλωση επισήμανε: «Είναι σημαντικό τόσο να τηρούνται όλοι οι κανονισμού που αφορούν την καταλληλότητα των προϊόντων που διατίθενται σε κατανάλωση όσο και οι πωλητές τους να έχουν τις απαραίτητες άδειες ώστε να είναι γνώστες των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας».