Με αφορμή το νόμο που επιγράφεται ως «Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη» ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου εξέφρασε την εναντίωσή του αφού καταργεί στην ουσία τον «Καλλικράτη», επισημαίνοντας ότι παραμερίζεται ο θεσμικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης στα χωροταξικά ζητήματα, προκαλώντας σύγχυση και περιορισμό του αναπτυξιακού ρόλου των Περιφερειών των Δήμων.

Θεωρώντας ότι ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί το εργαλείο για τη σωστή ρύθμιση του χώρου με κανόνες αειφορίας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η χώρα μας παρουσιάζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο συγκεκριμένος νόμος ισοπεδώνει κάθε είδους αρμοδιότητα της δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης γενικά και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα, σχετικά με τη δυνατότητα χάραξης χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αποτελεί αρνητικό αντίκτυπο σε κάθε είδους δυνατότητα σύνδεσης περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και στοχεύει στην αβασάνιστη και ταχεία -fast truck- εξυπηρέτηση μεγαλοσυμφερόντων.

Η Αυτοδιοίκηση δέχεται και πάλι κατάφωρο πλήγμα στην αυτοτέλεια και την αυτονομία της από ένα υδροκέφαλο και αναποτελεσματικό κεντρικό κράτος.