Την ανάγκη θέσπισης προδιαγραφών των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων κρέατος και λοιπών τροφίμων και τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής των μέσω της πιστοποίησης των βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής υλικών συσκευασίας, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου με επιστολή του στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Τσιάλτα Ιωάννη, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την προάσπιση των δικαιώματος του καταναλωτή να απολαμβάνει υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

               «Κύριε Πρόεδρε,

 

     Η νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των προδιαγραφών των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα έχει ως σκοπό την εξασφάλιση διάθεσης στην κοινοτική αγορά υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα, παρέχοντας τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΚ1935/2004, ΕΚ2023/2006, ΕΚ10/2011, ΕΚ1282/2011).

               Κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης, ο οποίος πραγματοποιείται βάσει εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (ΠΔ79/2007, ΕΚ178/2002, ΕΚ852/2004, ΕΚ853/2004, ΕΚ854/2004, ΚΥΑ15523/2006) για την εφαρμογή και την τήρηση κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, οι κτηνίατροι – επιθεωρητές επικεντρώνονται και στην τήρηση προδιαγραφών των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

               Επίσης, κατά τον κτηνιατρικό υγειονομικό έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης ελέγχονται και τα υλικά επαφής με τα τρόφιμα ως προς την τήρηση των προδιαγραφών της νομοθεσίας. Τα υλικά και τα αντικείμενα οφείλουν να παράγονται και να ελέγχονται ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να προκαλούν μη αποδεκτή μεταβολή στη σύνθεση του τροφίμου ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του.

               Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής των υλικών αυτών ο έλεγχος προβλέπεται να γίνεται από τον ΕΦΕΤ.Με την εφαρμογή των κανόνων της ορθής πρακτικής παραγωγής από τις επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής αυτών των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, εκπληρώνονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (ΕΚ1935/2004, ΕΚ2023/2006, ΕΚ10/2011, ΕΚ1282/2011) η οποία όμως προβλέπει την εφαρμογή τους κατά αναλογία ώστε να αποφευχθεί αδικαιολόγητος φόρτος στις μικρές επιχειρήσεις.

Σε πρόσφατους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι κτηνίατροι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής διαπιστώθηκε ότι για τη συσκευασία προϊόντων κρέατος γίνεται χρήση μη αποδεκτών υλικών συσκευασίας. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων προέκυψε ότι τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα παρασκευάζονται μεν από πιστοποιημένες πρώτες ύλες αλλά δεν προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης των εγχώριων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών μεταποίησης των πρώτων υλών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Επειδή θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα και άμεσα συνδεμένο με την προστασία της δημόσιας υγείας παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα στην κατανάλωση τρόφιμα, να μεριμνήσετε για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει την παραγωγή υλικών συσκευασίας που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα μόνο από ειδικά πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

 

                                                                  Με εκτίμηση,

 

                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

                                                                        

                                                            ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ»