Με αντικείμενο την προετοιμασία των αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο, συνεδρίασε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των δήμων της περιοχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Αστυνομικών, Λιμενικών και Στρατιωτικών  Αρχών καθώς και Εθελοντικών Οργανώσεων.

Στόχος της συνεδρίασης ήταν ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών, η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων καθώς και η επιβεβαίωση της ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, των Δήμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των λοιπών φορέων, για την προστασία των συμπολιτών μας σε ενδεχόμενη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες και χιονοπτώσεις.

Τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται είναι:

*      Έλεγχος υποδομών και τεχνικών έργων για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λ.π.) και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

*      Διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς.

*      Περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω πλημμυρών, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας.

*      Υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων Φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι κ.λ.π.)

*      Η Δνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής είναι σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως όλο το έτος.

*      Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σε προληπτικό επίπεδο με τα Δελτία Καιρικών Φαινομένων της Ε.Μ.Υ.

*      Καταρτίστηκε μητρώο εργοληπτικών εταιρειών και μίσθωση μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου στις έκτακτες περιπτώσεις.

*      Οι δήμοι έχουν ενημερωθεί για την εφαρμογή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων (συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων, απομάκρυνση φερτών υλών, καθαρισμός ρεμάτων κλπ).

Έγινε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη μέτρων πρόληψης αλλά και μέτρων επιτυχούς αντιμετώπισης των συνεπειών από τους σεισμούς.

       Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου συνεχάρη όλους τους φορείς και τις Αρχές που συνεργάστηκαν άψογα κατά την περασμένη αντιπυρική περίοδο και βρίσκονταν στην απαιτούμενη ετοιμότητα ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις δασικές πυρκαγιές. Ειδική αναφορά έκανε και στους εθελοντές και στην πολύτιμη συνεισφορά τους στην έγκαιρη και επιτυχή αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, δίνοντας το καλό παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανιδιοτελούς προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.