Σε συνέχεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, η Π.Ε. Πειραιά ξεκινά την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης σε λαϊκές αγορές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αντίρροπον» και προβλέπει την απασχόληση 32 ατόμων για πέντε μήνες.

Η δράση αποσκοπεί στην δημιουργία ομάδων των 3-6 ωφελούμενων που θα δραστηριοποιούνται κατά την διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών για την ανακύκλωση. Οι συγκεκριμένες ομάδες μετά το τέλος της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, σε συνεργασία με το συνεργείο καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου, θα συλλέγουν και θα διαχωρίζουν τα διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλο). Στην συνέχεια τα υλικά συσκευασίας θα ομαδοποιούνται και θα προωθούνται για ανακύκλωση σε συνεννόηση με τον εκάστοτε Δήμο.

Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών είναι δυνατόν να επεκταθεί και εκτός των λαϊκών αγορών, σε χώρους όπως γραφεία δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών, σχολεία, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, παιδικές χαρές κλπ.

                                                                   Από το Γραφείο Τύπου