Τη Δευτέρα 26/11/2012 ξεκίνησαν και επισήμως οι δράσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας με δικαιούχο φορέα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και την Περιφέρεια Αττικής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ειδικότερα για τη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής», μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν προσληφθεί 100 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αυστηρές διαδικασίες επιλογής βάσει των κριτήριων που θέσπισε το ΑΣΕΠ.

Η πρώτη φάση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ στην πορεία οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στους Δήμους της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελούν μια διέξοδο για συμπολίτες μας που έχουν απόλυτη ανάγκη την κοινωνική στήριξη σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας, ειδικά στον Πειραιά που πλήττεται άγρια από την οικονομική κρίση. Η προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν είναι μόνο η ανακούφιση των ανέργων συμπολιτών μας, αλλά έχει επίσης ως στόχο να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα προς όφελος της κοινωνίας».