Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας στα σχολεία της Α΄θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που συνέταξε το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας για τα σχολικά έτη  2011-2012 και 2012-2013.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη των νοσημάτων του στόματος και της παχυσαρκίας, με παρέμβαση αγωγής υγείας και προληπτικής εξέτασης των παιδιών που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

  1. Πραγματοποιείται οδοντιατρική εξέταση και εξατομικευμένη συμβουλευτική για την στοματική υγιεινή σε κάθε παιδί ανάλογα με τα ευρήματα, καθώς και έγγραφη ενημέρωση των γονέων, με οδηγίες για την πρόληψη της τερηδόνας και της παχυσαρκίας. Στα παιδιά των νηπιαγωγείων χορηγείται επίσης Πιστοποιητικό οδοντιατρικής εξέτασης στα παιδιά των νηπιαγωγείων, που απαιτείται για την εγγραφή τους στο Δημοτικό σχολείο.
  2. Πραγματοποιείται μέτρηση του ύψους και του βάρους των παιδιών, για την εκτίμηση της κατάταξης του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του στην αναπτυξιακή κλίμακα (λιπόσαρκο, φυσιολογικό, υπέρβαρο, παχύσαρκο).
  3. Πραγματοποιείται αγωγή στοματικής υγείας με βιωματική μέθοδο στα παιδιά των νηπιαγωγείων και της πρώτης τάξης του δημοτικού. Η συνεδρία γίνεται σε επίπεδο τάξης, η σε μικρότερες ομάδες.

Κατά τα σχολικά έτη 2011/12 και 2012/13, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 30 δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι 3458 μαθητές.

Το ποσοστό συμμετοχής στο Πρόγραμμα κυμάνθηκε στο 76,24% των εγγεγραμμένων μαθητών στα μητρώα των σχολείων. Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής παρατηρήθηκε στον Αγ. Ι. Ρέντη και το χαμηλότερο στο Πέραμα. Οι διαφορές αυτές πιθανόν να αντανακλούν τον βαθμό ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γονέων και των δασκάλων για την αξία των προληπτικών προγραμμάτων στα σχολεία.

Στο σύνολο των μαθητών , ο ένας στους δύο είχε καλή στοματική υγιεινή και οι δύο στους τρεις δήλωσαν ότι βουρτσίζουν τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Διαπιστώθηκε πως η τερηδονική προσβολή είναι αρκετά υψηλή, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί διεθνώς για τον περιορισμό της τερηδόνας. Στο σύνολο των παιδιών, το 70% των τερηδόνων στα νεογιλά δόντια και το 65% στα μόνιμα δόντια παρέμεναν αθεράπευτες, ποσοστά τα οποία θεωρούνται πολύ υψηλά. Τα υψηλά αυτά ποσοστά θεραπευτικών αναγκών μπορούν να αποδοθούν στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης στην χώρα μας, η οποία βασίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και πραγματοποιείται με ιδιωτικές δαπάνες.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο στοματικής υγιεινής είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αξιόπιστα, καθώς η εικόνα που παρουσιάζεται κατά τη στιγμή της κλινικής εξέτασης μπορεί να μην αντανακλά την συνήθη συμπεριφορά των παιδιών.

Για την εκτίμηση της παχυσαρκίας χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), ο οποίος είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης μέτρησης της αρμονικής ανάπτυξης του βάρους του παιδιού σε σχέση με το ύψος του και την ηλικία του. Με βάση την τιμή του δείκτη αυτού και την θέση που καταλαμβάνει στις πρότυπες καμπύλες αύξησης, το κάθε παιδί κατατάσσεται σε μία από 4 κατηγορίες: λιπόσαρκο, φυσιολογικό, υπέρβαρο και παχύσαρκο.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το ποσοστό των υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών αυξανόταν από 16,9% στην ηλικία των 4-5 ετών σε 28,7% στην ηλικία των 11-12 ετών.   Τα παρατηρούμενα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά, και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα πρόσφατης συγκριτικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα παρουσίαζε τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων.

Συνοψίζοντας τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της Έκθεσης αποτελούν η εντυπωσιακά υψηλή συμμετοχή των μαθητών, τα έντονα προβλήματα στοματικής υγιεινής και παχυσαρκίας που αντιμετωπίζουν, η σπουδαιότητα της εξέτασης αλλοδαπών μαθητών και των μαθητών από τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, καθώς επίσης και η μεγάλη αναγνώριση του Προγράμματος από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου ανέφερε:

«Θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ιδιαίτερα στην Οδοντίατρο κ. Γάτου για την προσπάθειά τους που υπερβαίνει τα συνήθη καθήκοντα του Δημόσιου Υπαλλήλου. Για δύο χρόνια εργάζονται μεθοδικά και αθόρυβα για την επιτυχία και διεύρυνση του Προγράμματος Προαγωγής Υγείας ούτως ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μικροί μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Μοναδικός στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας, μέσα από την πρόληψη και ενεργοποίηση των γονέων.Ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από απορρύθμιση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, τέτοιου είδους προγράμματα αποτελούν ίσως την μόνη εναλλακτική οδό για την παροχή οδοντιατρικής πρόληψης σε μεγάλη μερίδα του παιδικού πληθυσμού που δεν μπορεί να επισκεφτεί τον οδοντίατρο πολύ δε περισσότερο το διατροφολόγο για την πρόληψη της παχυσαρκίας.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά και ήδη έχουμε συμφωνήσει με την Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά                   κ. Μενενάκου Μαρία για την ενίσχυση του προγράμματος με εθελοντές οδοντιάτρους, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη υλοποίησή του σε περισσότερα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, αλλά και για την επέκταση του και σε αθλητές ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων της περιοχής ».