Ένα ακόμη έργο για τον Πειραιά εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής: μετά από καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις πολλών ετών της κεντρικής διοίκησης, η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Σγουρός, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εντάξουν το στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής την ολοκλήρωση της Ραλλείου Σχολής.

Το έργο «Ολοκλήρωση της Ραλλείου Σχολής Πειραιά (Γυμνάσιο – Λύκειο). Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του ΠΕΠ Αττικής, με προϋπολογισμό 11.260.000 €.

Μετά από την ανακοίνωση της ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κ. Στέφανος Χρήστου, δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής δίνει λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας του Πειραιά. Μετά από δεκαετίες η Ράλλειος Σχολή θα ολοκληρωθεί προκειμένου να φιλοξενήσει τους νέους του Πειραιά και να αποτελέσει ένα κύτταρο παιδείας και πολιτισμού για την πόλη μας».